E-Mail Password | สมัครสมาชิก
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 3 มีนาคม 2562  3518 view
วังนกน้ำ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง


สวนสาธารณะวังนกน้ำ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

พาเที่ยวสวนสาธารณะ วังนกน้ำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  ตำบลเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรังเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีเนื้อที่ประมาณ 347 ไร่ธรรมชาติเป็นผู้สร้างพรุน้ำขนาดใหญ่อยู่ริมเลใต้เชิงเขาวิเศษ เมื่อถึงช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม ของทุกปี จะมีเหล่าฝูงนกเป็ดน้ำอพยพหนีฤดูหนาวจากไซบีเรีย บินมาอาศัยทำรังและออกลูกหลานในพรุน้ำแห่งนี้ และ

ทางตำบลเริ่มเห็นความสำคัญในการพัฒนายกระดับพรุน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล จึงได้มีการปรับปรุงพรุใหญ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและตั้งชื่อว่า  "วังนกน้ำ" 

 

 

ตลาดเปิดวันเสาร์- อาทิตย์

บริเวณสวนสาธารณะก็จะมีสถานปฏิบัติธรรมมีพระพุทธรูปอยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ 

 

การเดินทาง

ห่างจากตัวเมืองตรัง 22 กิโลเมตร การเดินทางได้หลายเส้นทาง  ยกตัวอย่างเส้นทางหากเดินทางมาจากตัวเมืองใช้เส้นทาง ตรัง-สิเกา เมื่อถึงสามแยกต้นชดให้เลี้ยวขวา ประมาณ 8-10 กิโลเมตรให้สังเกตุก่อนถึงตลาดจะเจอสามแยกมีป้ายบอกเส้นทางไปวังนกน้ำอีก 3 กิโลเมตร 

 

#เที่ยวตรัง#ที่พักตรัง#ตรังบ้านผม#คนตรังดอทคอม

 

เที่ยวเมืองเหลียน จังหวัดตรัง
โครงการประตูระบายน้ำคลองปะเหลียน ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

 3 มีนาคม 2562
มนต์เสน่ห์ ถ้าเขาช้างหาย อ.เมืองตรัง จังหวัดตรัง
เที่ยวถ้ำเขาช้างหาย ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

 3 มีนาคม 2562
 
Untitled Document
   
     
เว็บไซต์นี้เป็นสื่อกลางสังคมออนไลน์ ได้รับรู้ข่าวสารและกิจกรรมภายในจังหวัด