E-Mail Password | สมัครสมาชิก
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 10 พฤษภาคม 2562  477 view
 
ลุ้นลงนามเอาเสาไฟออกถนนวิเศษกุล


สืบเนื่องจากเทศบาลนครตรังมีโครงการปรับภูมิทัศน์โดยการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ซึ่งที่ผ่านมาถนนสายอื่นๆ ที่นำสายไฟฟ้าลงดินแล้ว มีความเป็นระเบียบสวยงามและได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมาก แต่สำหรับบริเวณถนนวิเศษกุล มีการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2558 แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าออกจากพื้นที่ หอการค้าจึงได้นำเรื่องนี้เสนอเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดตรัง โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานที่ประชุม

เสนอครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงว่า ปัญหาอยู่ที่เทศบาลนครตรัง ไม่สามารส่งมอบทรัพย์สินเหล่านี้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ เนื่องจากติดขัดการวางเงินค้ำประกันสัญญาจำนวน 9 ล้านบาทเศษ ในการที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าในระบบ ในขณะที่ผู้แทนจากเทศบาลนครตรัง ชี้แจงว่า เทศบาลนครตรังได้หารือกับกระทรวงมหาดไทยไม่สามารถทำได้ในเรื่องของเงินประกัน 9 ล้านบาทเศษ แต่ก็มีข่าวที่น่ายินดี เนื่องจากเมื่อเร็วๆ นี้เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้า เขต 2 นครศรีธรรมราช ได้หารือกับนายกเทศมนตรีนครตรัง ได้ข้อสรุปว่า จะทำบันทึกข้อตกลง MOA ว่าทางเทศบาลยินดีส่งมอบทรัพย์สินที่ก่อสร้างเสร็จแล้วให้การไฟฟ้าฯ การไฟฟ้าจะทดลองเดินกระแสไฟฟ้าในระยะเวลา 2 ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องในช่วง 2 ปี เทศบาลฯ ยินดีจะชำระค่าบำรุงรักษา ซึ่งบันทึกข้อตกลง MOA นี้ฝ่ายกฎหมายของเทศบาลฯ กำลังพิจารณาว่า มีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่

( บันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement หรือ MOA เป็นหนังสือหรือสัญญา ซึ่งมีข้อความระบุเป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติหรือดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ตกลง หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ต่างจาก บันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding หรือ MOU หมายถึงการจัดทำหนังสือโดยฝ่ายหนึ่งแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด และตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือนั้น กับอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่หนังสือนี้ไม่ถือว่าเป็นสัญญาผูกมัด )

ต่อมาหอการค้าจังหวัดตรังก็ได้นำเรื่องนี้ติดตามความคืบหน้าอีกครั้งในการประชุม กรอ.จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ผู้แทนจากเทศบาลนครตรังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การไฟฟ้าเขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่าง MOA ให้เทศบาลนครตรังได้พิจารณา เทศบาลนครตรังได้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงและส่งไปยังการไฟฟ้าเขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อที่จะดูความคิดเห็นว่าตรงกันหรือไม่ หากมีความคิดเห็นตรงกันจะนำกลับมาให้เทศบาลนครตรังขอความเห็นชอบต่ออัยการจังหวัด และจะได้มีการลงนาม MOA ต่อไป

คืบหน้าล่าสุด การประชุม กรอ.จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 หอการค้าได้ติดตามเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง นายกเทศมนตรีนครตรัง แจ้งว่า ร่าง MOA ได้ให้อัยการตรวจสอบและตีความแล้ว และเตรียมจะลงนาม MOA กับการไฟฟ้า ประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ และจะได้นำเสาไฟฟ้าออกจากถนนวิเศษกุลได้ต่อไป

นอกจากเรื่องเสาไฟฟ้าบนถนนวิเศษกุลแล้ว ก็ยังมีอีกหลายเรื่องค่ะ ที่หอการค้าได้เสนอเพื่อให้มีการแก้ไข เช่น ปัญหาตลาดสดย่านตาขาว , การพัฒนาน้ำตกกะช่อง , โครงการภาครัฐที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จหรือสร้างแล้วไม่เกิดประโยชน์ , การปรับปรุงถนนหลายๆ เส้นทาง การขอให้เอกชนเช่าลงทุนพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว และอีกหลายๆ เรื่อง หากมีความคืบหน้าจะนำมารายงานให้ทราบต่อไป

 

ที่มาหอการค้าตรัง

 

 

#คนตรังดอทคอม

ปี 62 ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย
ระยะเวลา 3 เดือนยอดพุ่ง 7 แสนกว่าครั้งประกันสังคมจ่ายไป กว่า 500 ล้านบาท

 15 เมษายน 2562
หนุ่มไทยป่วยเนื้องอกในสมอง ตัดสินใจบินไปสวิสฯ รับการการุณยฆาตจบชีวิต
เปิดโพสต์สุดท้าย! หนุ่มไทยป่วยเนื้องอกในสมอง ตัดสินใจบินไปสวิสเซอร์แลนด์รับการการุณยฆาตจบชีวิตด้วยศักดิ์ศรี

 3 มีนาคม 2562
 
Untitled Document
   
     
เว็บไซต์นี้เป็นสื่อกลางสังคมออนไลน์ ได้รับรู้ข่าวสารและกิจกรรมภายในจังหวัด