E-Mail Password | สมัครสมาชิก
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 22 มกราคม 2562  411 view
 
การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562


ประกาศโรงเรียนวิเชียรมาตุ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

จำหน่ายระเบียบการ วันที่ 21 ม.ค. - 27 ก.พ. 62
ณ ห้องบริหารงบประมาณ อาคาร 1 ชั้น 1
ราคา ชุดละ 100 บาท
ในวันและเวลาราชการ***

กดเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ---> https://drive.google.com/…/1WyoS0iyTu9U7hEGExP3rbf5r3v…/view

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ประกาศโรงเรียนวิเชียรมาตุ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

 22 มกราคม 2562
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

 21 เมษายน 2562
 
Untitled Document
   
     
เว็บไซต์นี้เป็นสื่อกลางสังคมออนไลน์ ได้รับรู้ข่าวสารและกิจกรรมภายในจังหวัด