E-Mail Password | สมัครสมาชิก
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 20 มกราคม 2562  87 view
 
งานวิวาห์ใต้สมุทรจังหวัดตรัง ปี 2019


ขั้นตอนในการสมัครเข้าร่วมพิธีมีดังนี้

การสมัคร และการลงทะเบียน สำหรับคู่บ่าวสาวที่เป็นนักดำน้ำ

(โหลดได้จาก www.underwaterwedding.org)

ส่งมาที่

หอการค้าจังหวัดตรัง (พิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2019)

188 ถนนกันตัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 โทร: 075- 290181 โทรสาร: 075-290182

เอกสารเพิ่มเติม

กรุณาแนบรูปถ่ายเดี่ยว หรือถ่ายเป็นคู่ มากับใบสมัคร,ใบลงทะเบียนนักดำน้ำ และเอกสารเพิ่มเติม ดังรายการต่อไปนี้

สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสพอร์ต

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนา SCUBA License และ Dive Log Book

หมายเหตุ

 นักดำน้ำกรุณานำอุปกรณ์ส่วนตัวเช่น หน้ากากดำน้ำ ชุด Wetsuit และ fins ไปด้วยตัวเอง

แพคเกจนี้ไม่รวมค่าเดินทางมายังจังหวัดตรัง

 ใบจดทะเบียนสมรสใต้ทะเลสำหรับคู่บ่าวสาว เป็นเพียงเกียรติบัตรที่ยืนยันการเข้าร่วมพิธีวิวาห์ใต้สมุทร

 2019 ณ จังหวัดตรังโดยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่อย่างใด

 กรุณาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561

เงื่อนไขการชำระเงิน

สามารถชำระผ่านเช็ค โดยสั่งจ่าย หอการค้าจังหวัดตรัง หรือ โดยการโอนเงินมาที่

 ธนาคารไทยพาณชิย์สาขาตรัง บัญชีชื่อ "หอการค้าจังหวัดตรัง" หมายเลขบัญชี 512-289262-6

 กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่หอการค้าจังหวัดตรัง โทรสาร: 075-290182 หรือ

อีเมล: trangchamber@hotmail.com เพื่อ เป็นหลักฐานสำคัญต่อไป

หอการค้าจังหวัดตรัง
188 ถ.กันตัง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 | โทร. +66 (0) 75 290 181 | แฟ็กซ์ : +66 (0) 75 290 182
อีเมล์ : trangchamber@hotmail.com

รถหาย ประกันไม่คุ้มครอง

 1 เมษายน 2562
ต้อกระจกในผู้สูงอายุ
โรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ ศัตรูร้าย ทำลายคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

 29 มกราคม 2562
 
Untitled Document
   
     
เว็บไซต์นี้เป็นสื่อกลางสังคมออนไลน์ ได้รับรู้ข่าวสารและกิจกรรมภายในจังหวัด