E-Mail Password | สมัครสมาชิก
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
เงื่อนไขการให้บริการ

*กรอกข้อมูลที่ละเอียดครบถ้วน แสดงถึงความบริสุทธิ์ใจในการรับสมัครพนักงาน ซึ่งจะส่งผลถึงความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของท่านด้วย

*อย่าฝากตำแหน่งงานซ้ำๆ เพื่อต้องการโปรโมทหน่วยงานของท่าน หรือ เพียงเพื่อต้องการให้ชื่อของหน่วยงานของท่าน ปรากฏอยู่หน้าแรกของเว็บเป็นประจำทุกวัน จะสร้างความรำคาญต่อผู้พบเห็น และทำให้ความศรัทธาของผู้พบเห็นที่มีต่อหน่วยงานของท่านลดลง ** กรณีต้องการอัพเดทตำแหน่งงาน (บางตำแหน่ง) ให้ส่งมาให้ทีมงานอัพเดทได้ที่ ไลน์ ....................................

* อย่าให้ความหวังกับผู้สมัคร หากท่านจะไม่รับพวกเขาเข้าทำงานจริงๆ กรณีแบบนี้เกิดมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งสร้างความลำบากใจให้กับทางเว็บเป็นอย่างมาก โดยผู้สมัครแจ้งเข้ามาให้ลบตำแหน่งงานของท่าน กรณีที่ท่านได้ฝากตำแหน่งงานมา และมีคนไปสมัครแล้วหลายคน แต่ท่านกลับแจ้งผู้สมัครว่าได้คนแล้ว ทั้งๆ ที่ยังส่งตำแหน่งงานเดิมมาให้ทางเว็บประกาศให้ ทางเว็บถือว่า เป็นการหลอกให้ความหวังแก่ผู้สมัคร
ทางเว็บจะดำเนินการลบตำแหน่งงานของท่าน หากมีผู้สมัครแจ้งลบเข้ามา และจะส่งผลกับการฝากตำแหน่งงานของท่านในครั้งต่อไปด้วย

* ไม่รับฝากประกาศตำแหน่งงานที่หลอกลวง ไม่ว่าจะลักษณะใดก็ตาม เช่น งาน MLM ลูกโซ่
หาลูกทีม ทุกประเภท , พนันออนไลน์ทุกรูปแบบ, หารายได้เสริมบนอินเตอร์เน็ต, หลอกให้ขายประกันโดยไม่แจ้งผู้สมัครให้ทราบก่อน และอีกหลายประเภทตามแต่แอดมินจะพิจารณา

* เนื่องจากในแต่ละวัน มีผู้ฝากประกาศตำแหน่งงานจำนวนมาก ทางเว็บจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและตรงตามเงื่อนไข ถึงจะประกาศขึ้นเว็บได้ อาจทำให้ล่าช้าในบางโอกาส และ หากตำแหน่งงานของท่านไม่ได้่ปรากฏบนหน้าแรกเว็บไซต์ กรุณาไปดูที่หน้า2, 3 , 4 ...

* แอดมินที่ประกาศตำแหน่งงานมีหลายคน หากตำแหน่งงานของท่านไม่ได้ประกาศขึ้นบนเว็บ แสดงว่า ท่านทำผิดเงื่อนไขการฝากงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแอดมินแต่ละคน ดังนั้น ก่อนจะฝากตำแหน่งงาน กรุณาอ่านเงื่อนไขและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และละเอียดที่สุด

* บริการนี้ฟรี.. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ขอความกรุณาท่านทำตามเงื่อนไขด้านบนด้วย
 
ตำแหน่งงานที่ท่านฝากประกาศในหน้านี้ จะยังไม่ขึ้นเว็บทันที จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้ดูแล และถูกต้องตามเงื่อนไขเท่านั้น และจะประกาศขึ้นเว็บให้ภายใน 2 วันทำการ
 
ยอมรับเงื่อนไข
Untitled Document
   
     
เว็บไซต์นี้เป็นสื่อกลางสังคมออนไลน์ ได้รับรู้ข่าวสารและกิจกรรมภายในจังหวัด